Skip to content

Entrades en categoria Antena

11Jan

Atenció famílies, A l’edifici d’habitatges situat entre els carrers Fastenrath núm. 176 / Hortal núm. 35, es vol instal·lar una antena de telefonia mòbil. Aquesta futura antena estarà situada a escassos 150 metres de la nostra Escola, la qual cosa ens perjudicarà, tant a alumnes com a professorat, per una exposició d’un promig de 1.300 hores l’any a la radiació NOCIVA, que… Ampliar Informació »