Skip to content

Membres

Les persones que formen part de la Junta de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la nostra escola, de les vocalies i de les comissions, són, pel curs Escolar 2017-2018, les següents:

PRESIDENTA:          Sra. Vicky Mayoral

VICEPRESIDENTA:          Sra. Magalit Corcoles

SECRETÀRIA:         Sra. Yolanda Rubio

VICESECRETÀRA:          Sra. Silvia Delgado

TRESORERA:          Sra. Inma Vicente

VOCAL CONSELL ESCOLAR:          Sra. Silvia Delgado

VOCAL  MENJADOR:          Sra. Sonia Maestro

VOCALS COORDINADORES DE DELEGADES, FESTES I DECORACIÓ:
Sra. Magalit Corcoles, Sra. María José Varela, Sra. Vanesa Corcoles, Sra. Eli Herruzo, Sra. Judit Martínez, Sra. Silvia Delgado i Sra. Montse Bergillos

VOCALS DE BENESTAR SOCIAL:
Sra. María José Varela i Sra. Rebeca López

VOCALS ESCOLA SOSTENIBLE / CAMINS ESCOLARS:
Sra. Susana Martínez, Sra. Inma Vicente, Sr. Aureli López i Sra. Ana Mª Ferrando

VOCALS DE PÀGINA WEB i FACEBOOK:

Sra. Vicky Mayoral, Sra. Susana Martínez (Facebook), Sra. Silvia Albacete, Sra. Inma Vicente

VOCAL DE CASALS I EXTRAESCOLARS:

Sra. Vicky Mayoral

VOCALS COMISSIÓ DE BARRI:
Sra. Jessica Rosales, Sra. Marta Díaz, Sra. Cristina Peñuela i Sr. Carlos López

A totes i a tots, moltes gràcies per la vostra implicació i col·laboració!!!