Skip to content

Membres

Les persones que formen part de la Junta de l’Associació de Famílies d’Alumnes de la nostra escola, de les vocalies i de les comissions són, pel curs escolar 2020-2021, les següents:

PRESIDENTA:              Sra. Vicky Mayoral

VICEPRESIDENTA:   Sra. Magalit Corcoles

SECRETÀRIA:              Sra. Yolanda Rubio

VICESECRETÀRA:     Sra. Rebeca López

TRESORERA:              Sra. Inma Vicente

VOCAL CONSELL ESCOLAR:         (Vacant)

VOCALS COORDINADORES DE DELEGADES, FESTES I DECORACIÓ:
Sra. Magalit Corcoles, Sra. Rebeca López, Sra. Judit Martínez, Sra. Montse Alonso i Sra. Marta Díaz

VOCALS PLA DE CONVIVÈNCIA:
Sra. Judit Martínez

VOCALS ESCOLA SOSTENIBLE / CAMINS ESCOLARS:
Sra. Vicky Mayoral, Sra. Susana Martínez, Sra. Inma Vicente, Sr. Aureli López, Sra. Ana Mª Ferrando, Sra. Esther Fernández i Sra.Cristina Peñuela

VOCALS PÀGINA WEB i FACEBOOK:
Sra. Inma Vicente, Sra. Vicky Mayoral i Sra. Susana Martínez (Facebook)

VOCAL CASALS I EXTRAESCOLARS:
Sra. Vicky Mayoral

COMISSIÓ MENJADOR: (en procés de constitució)

A totes i a tots, moltes gràcies per la vostra implicació i col·laboració!!!