AFA Escola Mare de Déu del Coll

Els càrrecs de l’Amypa, pel curs 2011-2012 estan ocupats per les següents persones:

PRESIDENTA: Sra. Mª Carmen Fernández
1ª VICEPRESIDENTA: Sra. Mayte Urbea
SECRETÀRIA: Sra. Rocío Jiménez
1ªVICESECRETÀRIA: Sra. Magalit Corcoles
TRESORERA: Sra. Eugenia Conesa
VOCAL CONSELL ESCOLAR: Sra. Eugenia Conesa
VOCAL MENJADOR: Sra. Desiree García
VOCALS COORDINADORES DE DELEGATS/ADES I FESTAS: Sra. Ana Carrasco i Sra. Manoli Tello
VOCAL DE BENESTAR SOCIAL: Sra. Raquel Rubio
VOCAL DE MÀRKETING: Sra. Encarna Puig
VOCAL DE PÀGINA WEB: Sra. Inma Vicente

VOCALS:

Sra. Mery Rodríguez

Sra. Mª José Alfonso

Sra. Carmen Rodríguez

Sra. Pilar Jiménez