AFA Escola Mare de Déu del Coll

La AMYPA prepara i gestiona el Servei de Bar a les festes de la nostra escola, i altres activitats que s’hi celebren.