AFA Escola Mare de Déu del Coll

Quan ens reunim

Les reunions de l’AFA de l’Escola Mare de Déu del Coll, acostumen a celebrar-se el primer divendres o dijous de cada mes, en horari de 15 a 17h, però atesa la situació de pandèmia, aquest curs 2020-2021 es faran les reunions via telemàtica (en horari 18h-20h aproximadament).

Tots els pares i mares de l’Escola que estiguin al corrent de pagament poden assistir a les reunions i col·laborar, opinar, i donar un cop de mà en totes les activitats que es porten a terme.