AFA Escola Mare de Déu del Coll

Objectius

Principalment l’objectiu d’aquesta Associació és ajudar a que la vida escolar dels nostres fills i filles sigui una mica millor, aportant idees en les reunions que cada primer divendres de mes celebrem. El nostre objectiu és que participem tots i totes, no només aportant idees, sinó també fent saber les deficiències o mancances que qualsevol es pugui trobar a l’escola, o en el seu entorn i a tot el que faci referència a l’educació dels nostres fills i filles.

Bàsicament, aquesta Associació està per representar els pares i mares en determinats problemes que es puguin escapar de les solucions ordinàries escola / família, intentant ajudar els pares i mares en els passos a seguir, o fins i tot actuant com intermediaris davant l’escola de ser necessari o si així se’ns demana.

També participa en l’organització de les festes escolars que es realitzen durant el curs, ajudant al professorat i aportant idees. Us enumerem les festes: la Castanyada, el Nadal, el Carnestoltes, Sant Jordi i el Final de Curs. Recordar que aquesta ha de ser l’activitat bàsica per a qualsevol Associació de Famílies d’Alumnes. Els objectius són clars: participar i fer participar a tots els pares i mares de tot el que envolta a les seves filles i fills durant la vida escolar, les seves festes i la seva educació.

Les quotes s’inverteixen de la següent manera, recaient la gairebé totalitat en els nostres fills (excepte les despeses típiques d’administració, fotocòpies o despeses de bancs), repartits com a continuació us expliquem.

• Es contribueix econòmicament i humana a realitzar totes les festes: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i Fi de Curs.

• Aportació anual per nens/nenes i classe, des de P-3 fins a 4art d’ESO, per a activitats extraescolars i cada professor decideix a quina activitat es dedica aquesta aportació.

• Aportació per a material didàctic que pot ser necessari per als professors en les classes.

• Aportació per a la setmana cultural de Sant Jordi.

També volem fer saber que totes aportacions són per beneficis exclusius dels nostres fills i filles, i que això només és així sempre que les famílies estiguin al dia en el pagament de les quotes, és a dir si alguna família tingués pendent alguna quota de l’Associació, els seus fills no rebrien cap de les aportacions esmentades anteriorment.

En primer lloc volem fer-vos entendre que el nostre objectiu no és perjudicar els alumnes dels pares/mares  que no abonen les quotes, els nostres objectius són que tots els pares entenguin perquè serveix aquesta Associació i que tots contribuïm a que els nostres fills i filles es beneficiïn de totes les aportacions i regals que poden fer la seva vida escolar una mica millor.